AnnaJagodzinska's picture
W miarę jak zbliżał się dzień 11 listopada 1940 r. [Narodowe Święto obchodzone co roku na pamiątkę odzyskania przez Polskę w 1918 roku niepodległości po 123 latach niewoli - po 1 września 1939 roku zakazane przez niemieckiego okupanta] w Sachsenhausen w blokach polskich - w których sporą część stanowili duchowni - podnosiło się niesłychane napięcie. Wielu z więźniów to uczestnicy Powstania Wielkopolskiego i mieszkańcy wcielonych do Rzeszy ziem...
StanisławMichalkiewicz's picture
Jak wiadomo, 6 sierpnia 1945 roku Stany Zjednoczone zrzuciły bombę atomową na japońskie miasto Hiroszima, które wskutek tego zostało zmiecione z powierzchni ziemi, a do dzisiaj trwają spory o liczbę ofiar, podobnie jak spory o liczbę ofiar bombardowania Drezna na wiosnę 1945 roku. Chociaż bombardowanie Drezna było przeprowadzone przy użyciu środków konwencjonalnych, to znaczy – zwykłych bomb urzacych i zapalających, to szacunkowa liczba ofiar...
AnnaJagodzinska's picture
W tym roku minęła kolejna rocznica wyzwolenia przez Armię Amerykańską niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau. Miejsce to stało się centralnym ośrodkiem eksterminacji duchowieństwa w okupowanej Europie, a w szczególności duchowieństwa polskiego. W Dachau uwięziono 1780 polskich kapłanów, z czego zmarło 868. Wszystko, co działo się w tym niemieckim, nazistowskim obozie było podporządkowane zasadzie: człowiek jest numerem bez wartości....
KrzysztofWyszkowski's picture
Lidia Ciołkoszowa, działaczka Polskiej Partii Socjalistycznej (żona wybitnego przywódcy PPS Adama Ciołkosza), opowiedziała mi kiedyś anegdotę z czasów, gdy była wykładowczynią Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Któregoś dnia została poproszona o wyjazd, w zastępstwie chorej towarzyszki, z wykładem szkoleniowym dla kobiet na Górnym Śląsku. Ciołkoszowa była nieprzygotowana, ale spotkanie udało się nadzwyczajnie. Wdzięczne robotnice serdecznie...
SlawomirCenckiewicz's picture
„Województwo gdańskie – czytamy w jednym z dokumentów Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku – w o wiele wyższym stopniu niż reszta kraju znalazło się w obliczu zdecydowanego ataku sił antysocjalistycznych na konstytucyjny porządek prawny, rozszerzającej się kontrrewolucji i otwartej walki o władzę. Znacznie uaktywnił się przeciwnik klasowy w negacji socjalistycznego kształtu naszego państwa i zawartych sojuszy” . Jak wynika z przytoczonego...
Jan Korcz
JanKorcz's picture
Ostatnimi laty często narzekaliśmy na upadek etyki zawodowej wśród pracowników Służby Zdrowia. Posierpniowe wydarzenia i działalność „Solidarności” ujawniły złożoność tego środowiska i wielość przyczyn obniżenia się poziomu opieki zdrowotnej. Zapewne wśród materialnych uwarunkowań i błędów organizacyjno-personalnych w dużej mierze zaważył tu niedostateczny kontakt Służby Zdrowia z nauką Kościoła. Obecnie sytuacja zmienia się. Umożliwia się kapł...
SlawomirCenckiewicz's picture
Byłam kroplą, która przepełniła kielich goryczy” – tak w lipcu 1981 r. odpowiedziała Anna Walentynowicz na pytanie dotyczące genezy Sierpnia ’80. Od razu jednak dodała: „Ale nie tylko ja nią byłam, moje bohaterstwo polegało na tym, że po prostu wytrzymałam, nie oddałam tego walkowerem. A mogłam znieść to wszystko tylko dzięki temu, że powstały Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża i grupa ludzi pomogła mi przetrwać”. Trauma dzieciństwa Włodarze...
GrzegorzEberhardt's picture
Stan wojenny rozpoczął się 13 grudnia 1981 roku. A kiedy się skończył...? Okazuje się, że w kwestii tej nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na takie pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Porozumienie Organizacji Niepodległościowych, „Zima wasza, Polska nasza”. Spotkanie w Instytucie Elektrotechniki w Międzylesiu wyznaczono na 12 grudnia, gdyż to tego dnia - 27 lat temu - na kilka godzin przed północą rozpoczęły...
PiotrHlebowicz's picture
Pomaganie zbrodniarzom jest ze wszech miar naganne i powinno być potępione bezwzględnie. Od czasów II wojny światowej rozlicza się nazizm, ściga SS-manów i hitlerowskich zbrodniarzy wojennych po całym świecie. Do dnia dzisiejszego. Sądy wymierzają kary leciwym staruszkom, stojącym jedną nogą nad grobem. Jest to słuszne w imię szeroko rozumianej sprawiedliwości. Jednak musimy wreszcie przeciąć wieloletnią linię podziału pomiędzy ideologiami...
PiotrHlebowicz's picture
В 29 годовщину введения военного положения на територии Польши (в ночь на 12-13 декабря 1981 года). Военный режим был подготовлен генералом Войцехом Ярузелским, который с 1943 года работал на советскую разведку, и был сотрудником военных информационных служб (кличка Ярузелского – "Вольски").