RomualdLazarowicz's picture
Egzekucja wykonana na Saddamie Husajnie wywołała w świecie wiele głosów potępienia. Usłyszeliśmy więc, że zabicie obalonego dyktatora niczego nie zmieni, że kara śmierci jest sprzeczna ze standardami demokratycznego państwa, z humanizmem itd. Zadziwiające, że demokratyczna wrażliwość przebudziła się właśnie w przypadku egzekucji Husajna! Przecież w Iraku i innych krajach kara śmierci jest na porządku dziennym, a głosy oburzenia „demokratycznego...
AleksanderScios's picture
Mężczyzn skoszarowano po 50 w barakach. Barak to były trzy bydlęce wagony. Takich baraków - gotowych na przyjęcie nawet 2 tys. ludzi - było kilkadziesiąt. W środku piecyk na drewno, który miał ogrzewać barak przy 15-stopniowym mrozie. I jeszcze metalowe piętrowe łóżka. Wszystko. - W nocy zaczęliśmy przymarzać do łóżek. Ci, którzy spali dalej od „kozy” zamieniali się na łóżka z tymi, którzy spali bliżej. Przy piecyku całą noc ktoś dyżurował, bo...
AleksanderScios's picture
Geneza wszystkich formacji wojskowych i cywilnych, strzegących w czasach powojennej Polski „zdobyczy ustroju socjalistycznego” jednoznacznie wskazuje, że powstały one z nakazu i inspiracji Sowieckiej Rosji. Od samego początku działalność tzw. „polskich” organów bezpieczeństwa była naznaczona piętnem zdrady i służyła interesom sowieckiego okupanta. By stworzyć PRL, komunistyczna władza musiała z części polskiego społeczeństwa uczynić przydatne...
BoguslawNizienski's picture
Państwo polskie, określane mianem III Rzeczypospolitej Polskiej, odrodzone w wyniku częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku, pierwszych po tylu latach naszego narodowego zniewolenia przez komunistów, niezwłocznie po odzyskaniu wolności przystąpiło w tych sektorach życia publicznego, w jakich to było możliwe, do likwidacji spuścizny pozostałej w haniebnym spadku po totalitarnym reżimie komunistycznym, który przez 45 długich i tragicznych...
GrzegorzMajchrzak's picture
Jednym z najmniej zbadanych zagadnień w dziejach polskiego aparatu bezpieczeństwa są tzw. działania specjalne. Obejmowały one m.in. przestępstwa przeciwko zdrowiu (pobicia, groźby, uprowadzenia) czy mieniu (uszkodzenia, podpalania). Stosunkowo najwięcej wiadomo o działaniach tego rodzaju prowadzonych przez Samodzielną Grupę „D”, a później Wydział VI Departamentu IV MSW i ich odpowiedniki terenowe (w pierwszym numerze tegorocznego „Biuletynu...
GrzegorzMajchrzak's picture
3 grudnia 1981 r. w Radomiu obradowało Prezydium Komisji Krajowej wraz z przewodniczącymi regionów „Solidarności”. Cztery dni później na antenie Polskiego Radia wyemitowano fragmenty wystąpień niektórych przywódców „Solidarności”, na czele z Lechem Wałęsą. Starannie dobrane wypowiedzi stały się dla autorów stanu wojennego doskonałym uzasadnieniem dla tezy o konieczności wprowadzenia stanu wojennego. Warto przypomnieć kulisy radomskiego...
GrzegorzMajchrzak's picture
Od co najmniej kilku miesięcy znany jest przebieg posiedzenia Komitetu Ministrów Obrony państw członkowskich Układu Warszawskiego w Moskwie w dniach 1–4 grudnia 1981 r., a w szczególności losy prośby polskich towarzyszy o udzielenie im wsparcia propagandowego w walce z kontrrewolucją. Jednak jak to zwykle bywa wiedza ta jest niepełna, cząstkowa. Okazuje się na przykład, że intryga Wojciecha Jaruzelskiego, realizowana przez jednego z jego najbliż...
GrzegorzMajchrzak's picture
Co łączy obwieszczenie Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce z 1981 r. z „Manifestem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego” z 1944 r. i konstytucją z 1952 r.? W pierwszym przypadku miejsce drukowania – Związek Radziecki. Nie można nawet wykluczyć, iż manifest i obwieszczenie były powielane w tej samej drukarni. W drugim zaś wnoszenie poprawek przez stronę radziecką. O ile jednak w 1952 r. odręcznie nanosił je sam Józef Stalin,...
GrzegorzMajchrzak's picture
13 grudnia 1981 r. W telewizji, jak co tydzień, leci „Teleranek” dla dzieci. Jedni docierają do domów z sobotnich szaleństw, inni idą do kościoła. Przywódcy „Solidarności” wracają spokojnie z Gdańska do domu. Rozpoczyna się kolejny niedzielny poranek... Karnawał „Solidarności” trwa. Czy ten scenariusz był możliwy? Wydaje się to mało prawdopodobne, ale bynajmniej nie niemożliwe. Być może byliśmy tego bliżej niż się to nam dziś zdaje....
GrzegorzMajchrzak's picture
Wydawałoby się, że stan wojenny jako wydarzenie stosunkowo nieodległe powinien być Polakom stosunkowo dobrze znany. Niestety tak nie jest. Dziś wielu Polaków (szczególnie młodych) nie jest w stanie nawet podać nawet daty jego wprowadzenia. A poziom ogólnej wiedzy na ten temat jest zaskakująco niski. Dlatego warto o nim mówić. Przypominać bardziej i mniej znane wydarzenia z tego okresu. W związku z wprowadzeniem stanu wojennego doszło do...