Marcin Wolski
MarcinWolski's picture
II Jakich fraz szukać, jakich użyć rymów, dla spisania pragnień, zamiarów i czynów, dla wyplucia bólu, ironii i trwogi, tylko żarty? Dziś żarty wyciągnęły nogi, uderzyły w kalendarz, poszły na usługi, tworzyć żarty? O nich? ! Znaczy móc polubi... Tu Trzech Wieszczów mało, nawet razem z Fredrą, wszyscy piszą, w ustępach, w windach, tam gdzie ciemno... Półślepej wściekłości tryskają hydranty, ale jakie inne mamy dziś warianty?...
Jan Żaryn
JanZaryn's picture
KRZYŻ - posiada w tradycji polskiej własną, niepowtarzalną ikonografię oraz własną historię. Poza oczywistym aspektem religijnym, często symbolizował dążenia narodu do niepodległości, wyrażał tęsknotę za panowaniem sprawiedliwości, a w końcu stanowił dowód i świadectwo dziękczynienia wolnego narodu. Ks. Karol Milik, pierwszy administrator apostolski na Dolnym Śląsku, pisał na temat „polonizacji” ziem zachodnich i północnych przyłączonych do...
Jan Żaryn
JanZaryn's picture
Relacje Kościoła hierarchicznego i duchowieństwa z rolnikami po II wojnie światowej opierały się przede wszystkim na wyznawanym przez praktycznie cała polską wieś – katolicyzmie. Autorytet Kościoła pozostawał niepodważalny, w tym jego nauczanie. Co najmniej do lat 70-tych największy odsetek powołań kapłańskich pochodził z polskiej wsi; później te proporcje zmieniły się na rzecz parafii miejskich, ale wynikało to głównie z procesów migracyjnych,...
Jan Żaryn
JanZaryn's picture
BEZKARNE KŁAMSTWA. Działania propagandowe wymierzone przeciwko ks. Jerzemu stanowiły ważny element operacji kryptonim "Popiel", prowadzonej coraz intensywniej przez Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w latach 1982 – 1984. Celem SB było zebranie informacji na temat środowiska skupionego wokół ks. Jerzego, skierowanie tam zdobywanej równocześnie agentury, a w końcu doprowadzenie do zebrania materiału kompromitującego kapłana i pozwalają...
KrzysztofWyszkowski's picture
Uchwała Dumy w sprawie Katynia jest próbą wyłgania się przez Rosję od odpowiedzialności za ludobójstwo na Polakach, a nie "gestem dobrej woli", jak głosi propaganda rządowa. Uchwała jest skierowana nie tylko do Polaków, ale również, a raczej przede wszystkim do stronników Rosji w Brukseli i Strasburgu. Należy sądzić, że rząd Polski wziął tajny udział w tej antypolskiej manipulacji, której celem jest uwolnienie Rosji od oskarżenia o...
KrzysztofWyszkowski's picture
„Zgoda buduje" - takim miło brzmiącym hasłem prezydent Komorowski zasłania ponurą rzeczywistość zbudowaną przez rządzący Polską układ postkomunistyczno-postsolidarnościowy. Funkcjonariusze i beneficjenci tego porozumienia przeciw dobru Polski i Polaków, to przeważnie peerelowskie rzezimieszki, esbecy i ich agenci, cyniczni „macherzy z zaplecza", targowiczanie, pożyteczni idioci oraz ci wszyscy, którzy swoją pogardę dla polskości...
KrzysztofWyszkowski's picture
Byłem zszokowany, gdy w 1990 r. na spotkaniu w mieszkaniu Czesława Bieleckiego, słuchałem opinii Jakuba Karpińskiego, że przyczyną „kontraktu" okrągłego stołu i wynikająca z niego niemożność zbudowania w Polsce demokracji jest skutkiem wcześniejszego utworzenia szerokiej i licznej „opozycji demokratycznej". Karpiński wskazywał na odmienną sytuację w Czechosłowacji, gdzie taka opozycja praktycznie nie istniała, co umożliwiło odsuni...
KrzysztofWyszkowski's picture
Twórcą, organizatorem i beneficjentem kampanii nienawiści przeciw prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i Jarosławowi Kaczyńskiemu oraz Prawu i Sprawiedliwości był i pozostaje Donald Tusk. Bez jego inicjatywy i wspomagania kampania ta nie mogłaby zdominować polskiego życia politycznego, tak jak bez wyznaczenia przez Tuska ludzi nieuczciwych na kierownicze stanowiska w państwie nie byłoby afery hazardowej. Tak samo Palikot, Niesiołowski, czy Kutz...
AleksanderScios's picture
Gdy, w 1975 r. pułkownik Kukliński został oddelegowany na elitarny kurs dowódczy do Akademii Radzieckich Sił Zbrojnych w Moskwie, tzn. “Woroszyłówki”, pewnego dnia pokazano mu dom, w którym przed aresztowaniem mieszkał Oleg Pieńkowski – oficer GRU, który w latach 60-tych podjął współpracę z Amerykanami. Opiekun z KGB poinformował Kuklińskiego, że Pieńkowski po aresztowaniu, torturach i procesie sądowym został spalony żywcem przez swoich dawnych...
AleksanderScios's picture
Do chwili obecnej, w dyskusji o pułkowniku Kuklińskim obowiązują zasady ustalone przez esbeckich propagandystów w roku 1987, a następnie spożytkowane w wystąpieniach Jerzego Urbana. To w dokumentach, których fragmenty wcześniej zacytowałem można znaleźć określenia, jakimi dziś całe rzesze mniej lub bardziej świadomych oszczerców opisują postać pułkownika. „Zdrajca”, „agent i szpieg CIA”, „megaloman”, „prowokator”, „rzekomy ideowiec i zbawca...